МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА

 

НАЧАЛО    НОВИНИ   КОИ СМЕ НИЕ?   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   ФЕСТИВАЛИ И НАГРАДИ   ГАЛЕРИЯ    УЧАСТИЯ        ИЗДАТЕЛСТВО   

 

  ФИЛМИ  ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ    FACEBOOK    ФОНДАЦИЯ ВЕДНА     ПРОЕКТИ      КАМЕРЕН ТЕАТЪР "ВЕДНА"      КОНТАКТ 

 

 

ПРОЕКТИ:

 

 

 

СТАНЕТЕ НАШИ СПОНСОРИ

Фондация ВЕДНА  е юридическо лице с нестопанска цел, учредено на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията е независима неправителствена, неполитическа, религиозно и расово неутрална обществена организация, която осъществяваща дейността си в съответствие с изискванията на българското законодателство. От регистрирането си през февруари 2012 година до днес Фондацията е реализирала успешно няколко социални проекти с деца с бъбречни заболявания, с деца и младежи с диабет, с деца, лишени от родителски грижи и т.н. Ресурсите, с които работихме по тези проекти са изключително от търговската дейност на Фондацията и от проекти, спечелили финансиране от Столична програма "Култура".

За реализирането на по-мащабни проекти (свързани отново с кино и театър) се нуждаем от финансова подкрепа и спонсори. Ако искате да станете част от приобщаването на младите хора в неравностойно положение към изкуството и културата, ако искате да помогнете на деца със специални потребности да отрият себе си и да създадат приятелства, ако искате да подадете ръка на талантливи български деца да реализират мечтите си... свържете се с нас и станете наши спонсори и приятели!

 

 

реализирани проекти на фондация ВЕДНА

ПАТИЛАНЦИТЕ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ ГРАД с финансовата подкрепа на Столична програма КУЛТУРА

ПАРЧЕНЦЕ ОТ ОМАГЬОСАНОТО ОГЛЕДАЛО с финансовата подкрепа на Столична програма КУЛТУРА

СИНЯТА ПТИЦА с финансовата подкрепа на Столична програма КУЛТУРА

БЕДНИЯТ ЕЖКО с финансовата подкрепа на Столична програма КУЛТУРА

ДЕСЕТ ПРИКАЗКИ ЗА СЦЕНА от Венцислав Асенов с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България