КУРС ПО ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

КУРС ПО ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

От сезон 2016 / 2017 година всички репетиции на децата и младежите от театрална школа ВЕДНА ще започват с Курс по ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО като ще фокусираме вниманието върху театралното изкуство. Курсът ще има както теоретична част – мултимедийна презентация и лекции, така и практическа – младите актьори и актриси ще разиграват откъси от емблематични за история на театъра произведения в духа и стилистиката на епохата.

Ето и примерната програма на КУРСА ПО ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО:

– октомври 2016 г. ИЗКУСТВО НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯ И ДРЕВЕН РИМ

– ноември 2016 г. СРЕДНОВЕКОВНО ИЗКУСТВО

– декември 2016 г. – ЕВРОПЕЙСКИ РЕНЕСАНС

– януари 2017 г. – УИЛЯМ ШЕКСПИР

– февруари 2017 – КЛАСИЦИЗЪМ

– март 2017 г. – ПРОСВЕЩЕНИЕ

– април 2017 г. – СИСТЕМАТА НА СТАНИСЛАВСКИ

– май 2017 г. – ТЕАТЪРЪТ НА ХХ ВЕК