Фондация ВЕДНА

 

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Фондация „ВЕДНА“  е юридическо лице с нестопанска цел, учредено на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията е независима неправителствена, неполитическа, религиозно и расово неутрална обществена организация, която осъществяваща дейността си в съответствие с изискванията на българското законодателство.
Седалището и адресът на управление на фондацията е: гр. София 1000, бул. Македония 16

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА

Вярвайки, че всеки човек, независимо от неговата раса, пол, етническо наследство или социално-икономически статус, е уникален и безценен, че всеки има правото на достъп до произведенията на културата и изкуството, че във всеки един се крие креативност и творчески заложби, Фондацията си поставя следните основни цели:Насърчаване, съдействане и подпомагане на културата, изкуството и образованието сред децата и младежите. Насърчаване на активни творчески занимания на деца и младежи в неравностойно положение и малцинствени и рискови групи и реализация на различни творчески изяви, предназначени за такава аудитория и др.

За постигане на своите цели, Фондацията ще осъществява следните общественополезни дейности: Ще провежда кампании за подкрепа на политики, насърчаващи всякакви активности във връзка със стимулиране на креативност в областта на изкуството и културата от професионалисти и аматьори. 4. Ще разработва проекти, стратегии и програми, чрез които да стимулира укрепването на гражданското общество и добри практики в областта на изкуството и културата и др.

Председател на Управителния съвет е учредителят КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА. Членовете на Управителния съвет:

Юлия Иванова Стоичкова, Милена Георгиева Мавродинова, Юлия Крумова Кошаревска, Венцислав Иванов Асенов, Игнат Златков Игнатов, Павел Аспарухов Миланов

Фондация ВЕДНА
София, бул. Македония 16
булстат 176246774
IBAN – BG44FINV91501015343439
МОЛ – Красимира Методиева Николова

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА ФОНДАЦИЯ „ВЕДНА“ И ПРИЯТЕЛИ

за събиране на дрешки, книжки, играчки и др. за децата от Дома за сираци в село Дрен

С последното за сезона представление на СЕМЕЙСТВО АДАМС на децата от театрална школа ВЕДНА завършихме и организираната повече от месец преди това Благотворителна инициатива за събиране на дрехи, играчки, книги и др. за сираците от село Дрен. Парични средства за заплащане на автобуса с децата от селото до София и обратно бяха събрани, благодарение на даренията на Светла Нешовска, Лидия Иличовска и Анета Христова. В организацията на събитието много активно се включи Юлия Стоичкова, член на УС на Фондация ВЕДНА, благодарение на която, освен много дрехи и играчки, осигури и пици от Пицария Италия.

Почти всички деца и младежи от театрална школа ВЕДНА донесоха за децата в неравностойно положение подаръци и нашия малък театър се оказа тесен за многото торби. Благодарим на всички дарители, които намериха време да дойдат и донесат своите подаръци, на тези, които пращаха с куриер, на всички, които помагаха с организацията… Показахме, че като сме обединени можем да постигнем много!  Обещаваме, че тази среща се повтори и потрети! Нека бъдем по-добри!

Снимки от събитието можете да видите тук

 

ПЪРВИТЕ ГОСТИ В НОВИЯ НИ ДОМ бяха младежите и девойките от дневен център БЛАГОВЕЩЕНИЕ на техния празник 25 март.

На 25 март 2016 г. два дни преди официалното откриване на КАМЕРЕН ТЕАТЪР „ВЕДНА“ наши гости бяха децата и младежите от Дневен център „Благовещение“ – София към Каритас – България.  Направихме програма с много песни и игри. Водеща беше Ивана Бочева, а Певел Миланов изпя своята нова песен.

Снимки от събитието вижте тук