НАЧАЛО    НОВИНИ   КОИ СМЕ НИЕ?   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   ФЕСТИВАЛИ И НАГРАДИ   ГАЛЕРИЯ    УЧАСТИЯ        ИЗДАТЕЛСТВО  

 

 

  ФИЛМИ   ТАКСИ И ОТСТЪПКИ    ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕАТЪР    ФОНДАЦИЯ ВЕДНА     ПРОЕКТИ      СЦЕНА "ВЕДНА"    КОНТАКТ 

   
   
 

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 

  ИСТОРИЯ    ТЕАТРАЛНИ ШКОЛИ    ЕКИП
 

 МИСИЯ

От първите седмици на съществуването си, театрална школа ВЕДНА се опитва да прави стойностни театрални представления и да ги показва пред широка публика. Ние вярваме, че във всяко дете се крие талант и сме си поставили задача да откриваме, развиваме и показваме талантливите деца. Е, не всички деца показват своя талант веднага и не всички деца успяват да запазят желанието си да се показват на сцената, но процеса е много важен. Онзи процес, при който на детето му се дава възможността да изиграе главната роля на принцесата например, нищо че би му подхождало повече друга роля и то се старае и е със самочувствие...  Онзи процес при който току-що навлизащите в тайните на театралното изкуство могат да си партнират на сцената с  по-опитни деца и да се чувстват равнопоставени с тях.... Онзи процес при който се размива границата между преподавател и приятел...

 

В нашата школа спектаклите се играят по няколко пъти в различни състави, защото така даваме възможност на много деца да се покажат в поне една любима за тях главна роля. Често се случва едно и също дете да играе две или три роли пред публика и така да покаже таланта си в различни характерни роли. Това е много важно особено за по-малките момиченца, които искат да играят само красиви и добри принцеси и не могат да представят себе си в ролята на баба или шут. Точно такива момиченца получават ролята на принцесата, обаче по време на репетициите осъзнават колко е по-интересно да се играе смешна и характерна роля, колко е вълнуващо да влезеш под кожата на някой противоречив и силен характер и... колко скучни са понякога принцесите.

 

За по-големите деца сме си поставили задачата да разкриваме тайните и очарованието на театралното и кино изкуството в много от неговите професии. Младежите и девойките пишат свои авторски текстове за театър, или правят сценична адаптации на литературни произведения, пишат сценарии за филми, заснемат продукцията, монтират филмите, пробват своя талант и в областта на режисурата, участват в телевизионни предавания, водещи са на концерти, в рекламни кампании,  и не на последно място - активно помагат зад кулисите при преобличане, слагане на нови декори и реквизит и др. По този начин се опитваме да възпитаваме у тях отговорност и любов към изкуството.

 

Програмите на курсовете по актьорско майсторство са съобразени с възрастта и нивото на децата и младежите и са насочени не само към добри професионални качества, а към умения, които са полезни в ежедневието: развиване и усъвършенстване на гласово - говорната култура с упражнения по сценична реч и вокално изкуство, развиване и усъвършенстване на културата на движение с упражнения по сценично движение, пантомима и хореография, упражнения за развиване и усъвършенстване на паметта (зрителна, слухова, емоционална) чрез различни игри, упражнения и задачи, развиване на чувството за отговорност, партньорство и работа в екип, умения за поведение пред публика, пред камера и микрофон, самочувствие и др.

 

Екипът от фондация ВЕДНА е убеждението, че всеки човек, независимо от неговата раса, пол, етническо наследство или социално-икономически статус, е уникален и безценен,  има правото на достъп до произведенията на културата и изкуството, че във всеки един се крие креативност и творчески заложби, Фондация ВЕДНА си поставя следните основни цели: Насърчаване, съдействане и подпомагане на културата, изкуството и образованието сред децата и младежите. Насърчаване на активни творчески занимания на деца и младежи в неравностойно положение и малцинствени и рискови групи и реализация на различни творчески изяви, предназначени за такава аудитория и др. За постигане на своите цели, Фондацията ще осъществява следните общественополезни дейности: Ще провежда кампании за подкрепа на политики, насърчаващи всякакви активности във връзка със стимулиране на креативност в областта на изкуството и културата от професионалисти и аматьори. 4. Ще разработва проекти, стратегии и програми, чрез които да стимулира укрепването на гражданското общество и добри практики в областта на изкуството и културата и др.